Giá / Thanh toán

I. GIÁ

Đợt 1: Mở bán sàn tầng: 3-5-6-11-12

Bên dưới là giá tầng 5, Thông tin chi tiết các tầng còn lại Qúy khách vui lòng liên hệ: 0909 808 012 để thêm thông tin

BẢNG GIÁ ĐỢT 1

CĂN HỘ TDH – PHƯỚC LONG

II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

a.    Phương  thức 1: 07 đợt trong vòng 12 tháng – không chiết khấu

Đợt

Lịch thanh toán

Tỷ lệ % Hợp Đồng

 

Ký BB cọc

50.000.000 đ

1

Ký HĐ mua bán chính thức(10 ngày kể từ ngày ký Biên bản cọc)

25% tổng giá trị

2

02 tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng chính thức

10% tổng giá trị

3

04 tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng chính thức

10% tổng giá trị

4

06 tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng chính thức.

10% tổng giá trị

5

08 tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng chính thức.

10% tổng giá trị

6

10 tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng chính thức.

5% tổng giá trị

7

Nhận bàn giao căn hộ

25% tổng giá trị

8

Tiến hành làm GCN

5% tổng giá trị

Tổng cộng

100%

 

b.    Phương thức 2:  03 Đợt trong vòng 06 tháng – Chiết khấu 1% trên tổng giá bán có VAT.

Đợt

Lịch thanh toán

Tỷ lệ % Hợp Đồng

 

Ký BB cọc

50.000.000 đ

1

Ký HĐ mua bán chính thức(10 ngày kể từ ngày ký Biên bản cọc)

50% tổng giá trị

2

03 tháng sau kể từ ngày ký hợp đồng chính thức

20% tổng giá trị

3

Nhận bàn giao căn hộ

25% tổng giá trị

 

Tiến hành làm GCN

5% tổng giá trị

Tổng cộng

100%

c.    Phương thức 3:  02 Đợt trong vòng 03 tháng – Chiết khấu 2,5% trên tổng giá bán có VAT.

Đợt

Lịch thanh toán

Tỷ lệ % Hợp Đồng

 

Ký BB cọc

50.000.000 đ

1

Ký HĐ mua bán chính thức(10 ngày kể từ ngày ký Biên bản cọc)

70% tổng giá trị

2

Nhận bàn giao căn hộ

25% tổng giá trị

 

Tiến hành làm GCN

5% tổng giá trị

Tổng cộng

100%

 

Tải/download phương thức thanh toán Căn hộ TDH PHƯỚC LONG tại đây 

1